Výbor SDH

Starosta:
ing. Tomáš Kostelka
Náměstek starosty:
Libor Kočvara
Velitel jednotky:
Jan Meitner
Jednatel:
Iveta Bezděková
Hospodář:
Tomáš Adam
Revizor:
Lucie Bezděková
Roman Gründel
Refernet pro sport:
Jakub Kranich
Členové:
Ladislav Bezděk
Martin Jandl
Alena Adamová
Zdeněk Slavotínek