Zásahy


Rok 2019

23. listopadu – technická pomocoběšená osoba v domě

Po vstupu do domu č.p. 7 byl nalezen oběšený muž. Při ohledání nebyly zjištěny vitální funkce, ale rozvinutý rigor mortis. Nahlášeno na operační středisko, vyčkání na příjezd Policie ČR a přeprava posádky LZS na místo události.

Technika: CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Bezděk Dominik, Bezděk Ladislav, Kadaňka Martin, Kadaňka Vladimír, Masařík Richard


4. září – technická pomoc – požár nákladního automobilu

Z pod kabiny řidiče vycházel kouř, který rychle slábl. Po průzkumu byl zjištěn únik ze šroubení přehřátého vzduchového potrubí.

Technika: CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Adam Tomáš, Bezděk Dominik, Hrdinka Martin, Masařík Leoš, Jandl Martin


27. srpna – ostatní pomoc – likvidace obtížného hmyzu

Nalezena dvě větší hnízda sršní v podbití chaty. Likvidace sršní pomocí vysavače a sprejů. Obě hnízda zlikvidována.

Technika: CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Adam Tomáš, Bezděk Ladislav, Kočvara Libor, Masařík Leoš


14. července – ostatní pomoc – čištění kanalizace

Zanešená nádrž užitkové vody pískem, zanešená kanalizace z objektu areálu TJ Habrovany. Vyčištění nádrže a kanalizace vysokotlakým proudem, proplach kanalizace C proudem.

Technika: CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Adam Tomáš, Meitner Jan, Jandl Martin


4. července – ostatní pomoc – odstranění zlámaných stromů

Nad areálem ČOV bylo po bouřce z 1.7. polámáno několik stromů. Jednotka provedla postupné odstranění polámaných větví a korun stromů pomocí motorových řetězových pil a pokácení jednoho stromu s podélně prasklým kmenem. Odstranění popadaných větví a úklid celého prostoru.

Technika: CAS16/1600/0-L1R, DA-L1Z, MPŘ Dolmar PS45, MPŘ Stihl 271

Jednotka: Adam Tomáš, Bezděk Ladislav, Kadaňka Martin, Kadaňka Vladimír, Masařík Leoš, Bezděk Dominik, Bříštěla Luboš, Jandl Martin, Masařík Richard


1. července – technická pomoc – spadlý strom přes polovinu komunikace

Vyvrácené dva stromy na cestě do Nemojan. Stromy odstraněny motorovou řetězovou pilou, úklid komunikace.

Technika: CAS16/1600/0-L1R, MŘP Stihl 271

Jednotka: Adam Tomáš, Bezděk Dominik, Bezděk Ladislav, Jandl Martin, Masařík Leoš, Masařík Richard, Meitner Jan


7. června – ostatní pomoc – čerpání a čištění zaplavené studny a kanalizace

Zaplavení zahrady a části studny na zahradě domu v Habrovanech č.p. 10. Úklid okolí studny, odčerpání vody a kalů usazených na dně studny pomocí elektrického kalového čerpadla a elektrocentrály.

Technika: CAS16/1600/0-L1R, elektrocentrála Heron, elektrické kalové čerpadlo METABO

Jednotka: Meitner Jan, Adam Tomáš, Bezděk Dominik, Jandl Martin, Hrdinka Martin

 


15. března – ostatní pomoc – propláchnutí kanalizace

Zanešeno kanalizační potrubí ve vjezdu do objektu bývalého JZD, potrubí propláchnuto vyskotlakým proudem.

Technika: CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Meitner Jan, Adam Tomáš, Jandl Martin

Rok 2018

21. srpna – technická pomoc – odstranění spadlého stromu přes cestu na Olšany
20. srpna – technická pomoc – likvidace sršního hnízda 
13. srpna – požár –
 požár starého suchého stromu a travního porostu na ploše přibližně 2x3m
1. července – požár – 
požár odpadu u chaty
18. března – technická pomoc – odstranění plechové střechy vlivem silného větru

Rok 2017

Planý poplach – požár stolárny v areálu ZD Habrovany
8. srpna – Odstranění stromu –  odstranění padlého stromu směr Olšany
Záchrana osob – vyproštění osoby uvízlé mezi balíky slámy
12. června – Taktické cvičení –  požár pravého ramene Habrovanského zámku
23. března – Požár vně RD – požár propan-butanové lahve v blízkosti rodinného domu

Rok 2016

8. ledna – Požár rodinného domu – požár komína
30. dubna – Asistence – dozor v areálu Podl lipami – pálení čarodějnic

Asistence – hledání pohřešované osoby v lese pod Panskou skálou
Požár – požár zahradního odpadu v  zahradě  nad Kočovem

Rok 2015

28. listopadu – Technická pomoc – osvětlení rozsvícení vánočního stromu – na žádost starosty obce
17. října – Technická pomoc –  čistění kanalizace do rybníčku – na žádost starosty obce
30. dubna – Asistence (dozor) v areálu Pod lipami – pálení čarodějnic

Rok 2014

27. října – Asistence – na žádost záchranné služby pomoc s transportem pacienta – Panská skála – předáno LZS na fotbalovém hřišti
14. srpna – Požár OA  v motorové části – Hlavní ulice
30. dubna – Asistence (dozor) v areálu Pod lipami – pálení čarodějnic
4. dubna – Čištění kanalizace – Vinohrady – na žádost starosty obce
14. ledna – Požár OA a části RD – Příhony

Rok 2013

22. srpna – Prověřovací cvičení na požár oranžerie v zámeckém parku
29. dubna – Technická pomoc při osvštlení místa dopravní nehody a úklid vozovky u obecního úřadu
31. března – Požár nákladního automobilu v areálu ZD Habrovany
13. března – Otevření bytu na DPS č. 274
13. března – Otevření bytu na DPS č. 274
23. února – Technická pomoc – vytažení zapadlých OA ze sněhu na rousínovské

Rok 2012

25. prosince – Požár osobního automobilu na ulici u zastávky autobusů
21. prosince – Požár vazby u komínu v sále pohostinství Pod zrcadlem
2. listopadu – Prověřovací cvičení na velkokapacitním seníku v areálu ZD Drnovice
28. září – Asistence (dozor) v zámeckém parku při kulturní akci „Přepad Francouzkého ležení“
22. června – Dohled po svařování při rekonstrukci půdy základní školy v Habrovanech
30. dubna – Asistence (dozor) v areálu Pod lipami – pálení čarodejnic
28. dubna – Asistence (dozor) v zámeckém parku při kulturní akci „Habrovanská zteč“
13. dubna – Otevření rodinného domu – volající osoba na tísňovou linku o pomoc
18. února – Čerpání vody ze zatopeného dvora a sklepa rodiného domu – prasklá vodovodní přípojka

Rok 2011

16. září – Požár restaurace – taktické cvičení okrsku Drnovice


Časové údaje: vyhlášení poplachu: 17:41, výjezd jednotky: 17:51, zahájení zásahu: 17:57, konec zásahu: 19:12
Popis: Jednotka byla KOPISem vyslána k požáru nízké budovy. Po příjezdu na rozkaz velitele zásahu bylo zřízeno čerpací stanoviště pomocí PS12 pro doplňování CAS.
Technika: A31 AVIA DA12, PS12
Jednotka: Slavotínek Z., Bečička J., Kranich J., Adam T., Jandl M., Kočvara L., Bezděk D., Habán P.

15. března – Požár trávy


Časové údaje: vyhlášení poplachu: 18:13, výjezd jednotky: 18:18, zahájení zásahu: 18:23, konec zásahu: 19:10
Popis: Jednotka byla KOPISem vyslána k požáru polního porostu a trávy za obcí Habrovany směr Rousínov s technikou DA 12 A31. Při příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o 3 ohniska požáru trávy a remízku v délce 100m a šířce 5m. Byly nasazeny jednoduché hasící prostředky a během krátké chvíle 2 menší ohniska uhašena. Třetí ohnisko požáru prolita vodou. Po celkové likvidaci požáru naše jednotka prováděla dozor a jelikož začlo pršet, tak se vrátila na základnu.
Technika: A31 AVIA DA12
Jednotka: Hauser M., Slavotínek Z., Pospíšil R., Meitner J., Bříštěla L., Kadaňka V., Hloušek A., Filip K., Masařík L., Kranich J., Kočvara L., Bečička J., Habán P.

Rok 2010

31. srpna – Dopravní nehoda (silniční)


Časové údaje: vyhlášení poplachu: 8:40, výjezd jednotky: 8:43, zahájení zásahu: 8:51, konec zásahu: 9:09Popis: Jednotka byla KOPISem vyslána k vytažení osobního auta z kotyta potoka v části obce Habrovec ávií v počtu členů 1+5.Technika: A31 AVIA DA12Jednotka: Slavotínek Z., Kadaňka V. ml., Adam L., Filip K., Habán P., Hloušek A.

13. června – Vyvrácené a polámané stromy silným větrem


Časové údaje: vyhlášení poplachu: 1:20, výjezd jednotky: 1:30, zahájení zásahu: 1:33, konec zásahu: 2:29Popis: Jednotka byla vyslána KOPISem Brno k odstranění překážek na silnici mezi Habrovanami a Kr. Vážanami. Při příjezdu na místo události, za přítomnosti Policie ČR bylo zjištěno, že se jedná o 5 menších vyvrácených stromů. Jednotka celé stromy odstranila mimo vozovku. Po dohodě s KOPISem společně se zasahující jednotkou stanice Pozořic a Rousínova projela silnici směr Olšany a Nemojany. Byl zjištěn a odstraněn pouze 1 suchý vyvrácený strom nad lomem Olšany u Farmy Bolka Polívky. Potom se jednotky společně podílely na žádost starosty obce Habrovany na odstranění větví u zámku (Ústav pro tělesně postižené). Po ukončení zásahu se jednotka vrátiva na základnu.Technika: A31 AVIA DA12Jednotka: Bezděk L., Slavotínek Z., Pospíšil R., Kočvara L., Bečička J., Kadaňka V., Adam T., Jandl M.

7. května – Požár oranžerie – taktické cvičení jednotek okrsku Drnovice


Časové údaje: vyhlášení poplachu: 17:56, výjezd jednotky: 18:03, zahájení zásahu: 18:04, konec zásahu: 19:25Popis:JPO: HabrovanyJednotka byla KOPISem vyslána k požáru bývalé zámecké oranžerie v Habrovanech za domem s čp. 6. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár střechy a je ohrožen sousední objekt.Na pokyn velitele zásahu byl zřízen útočný 1C proud od plovoucího čerpadla k ochraně sosedního objektu a zřízeno čerpací stanoviště pomocí PS12 a vytvořeno dopravní vedení 2B po rozdělovač a 1C útočný proud z jižní strany pro hašení střechy objektu, na útočných proudech byli hasiči vybaveni dýchací technikou. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila na základnu.Zásobování hasivy: 5000l vody – čerpáno z rybníka
JPO: Luleč příjezd 18:09Jednotka SDH obce Luleč byla KOPISem vyslána k požáru zámecké oranžerie v Habrovanech za domem čp. 6 s technikou CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+4 a DA 12 A30K v počtu 1+3.Na pokyn velitele zásahu posádka CAS 25 vybavena dýchací technikou vytvořila dopravní vedení 1B s rozdělovačem a jeden útočný proud 2C ze severní strany objektu. Posádka DA 12 připravila záložní čerpací stanoviště z hydrantové sítě, poté zřídila čerpací stanoviště u rybníka pomocí PS12 a dálkovou dopravou vody hadicemi doplňovala vlastní CAS 25.
JPO:Drnovice příjezd 18:09Výjezd DA12 A30K v počtu 1+4 a CAS K25 LIAZ 101.860 v počtu 1+5Jednotka byla KOPISem HZS JmK povolána k taktickému cvičení v obci Habrovany. Po příjezdu na místo jsme na pokyn velitele zásahu utvořili 1C proud od rozdělovače JSDH Luleč a dále jsme prováděli doplňování vody z CAS K25 LIAZ do CAS 25 Š JSDH Luleč. Další 2 členové prováděli řízení dopravy na pozemní komunikaci společně s jedním příslušníkem PČR. Po příjezdu DA 12 Avia provedli členové vytvoření čerpacího stanoviště s PS12 a prováděli doplňování vody do CAS 25 Š JSDH Pístovice.
JPO: Pístovice příjezd 18:15Výjezd CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+3.Příjezdu na místo zásahu byl naší jednotce vydán rozkaz velitelem zásahu, abychom vytvořily jedno dopravní vedení 1B s rozdělovačem a jeden útočný proud 1C a zahájili hašení budovy.
JPO: Tučapy příjezd 18:15Výjezd DA12 A30 v počtu 1+3 a CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+4.Po příjezdu na místo zásahu, jsme se ohlásili veliteli zásahu, který nařídil doplňování vody do CAS Pístovice, nasazení pravého útočného vedení 1C na rozdělovačJSDH Pístovice a na rybník nasadit PS12 pro doplňování CAS Drnovice a zahájit dopravu vody.
Technika: A31 AVIA DA12, PS12, PLOVČERJednotka: Bříštěla L., Slavotínek Z., Bečička J., Kadaňka V., Kočvara L., Masařík L., Masařík R., Pospíšil R., Adam T., Kostelka T., Meitner J.

Rok 2009

13. června – Nenahlášené pálení starých větví


Časové údaje: vyhlášení poplachu: 20:05, výjezd jednotky: 20:09, zahájení zásahu: 20:14, konec zásahu: 20:24Popis: Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení starých větví na volném prostranství bez dozoru osoby. po dohodě s KOPIS bylo rozhodnuto počkat na příjezd CAS a uhasit ohniště. po příjezdu první CAS 25 JSDH Rousínov bylo ohniště uhašeno. Jednotka se vrátila na základnuTechnika: A31 AVIA DA12Jednotka: Bezděk L., Slavotínek Z., Kostelka T., Kadaňka V., Meitner J., Adam T., Bříštěla L., Doležel R., Masařík R., Pospíšil R., Kočvara L., Adam L.

28. dubna – Požár dřeva a křovin


Časové údaje: vyhlášení poplachu: 14:43, výjezd jednotky: 14:47, zahájení zásahu: 14:50, konec zásahu: 15:17Popis: Jednotka po příjezdu lokalizovala požár dřeva a křovin na polní cestě a kolem ní jednoduchými hasebními prostředky. protože jednotka nemá vodu počkala na příjezd HZS Vyškov a pomocí lopat a jednoduchými hasebními prostředky pomohla se zajištěním, rozhrabáním požářiště.Technika: A31 AVIA DA12Jednotka: Bezděk L., Bečička J., Hauser M., Kadaňka V., Masařík R., Bříštěla L.

11. listopadu – Požár lesa v Lulči


Časové údaje: vyhlášení poplachu: 8:14, výjezd jednotky: 8:25, zahájení zásahu: 9:06, konec zásahu: 112:54Popis: Jednotka po příjezdu na místo události na rozkaz velitele zásahu zřídila čerpací stanoviště pomocí plovoucího čerpadla a PS12 z koupaliště U Libuše. Pro naplnění CAS Tučapy a Lulče bylo zřízeno čerpání vody pomocí hydrantového nástavce a 1B z místního vodovodu.Technika: A31 AVIA DA12, PS12 a PLOVČERJednotka: Bezděk L., Slavotínek Z., Bříštěla L., Adam T., Adam L., Bečička J., Kadaňka V., Vysoudil P., Doležel R., Kočvara L., Meitner J.


Rok 2008

6. prosince – Požár nízké budovy v Lulči


Časové údaje: vyhlášení poplachu: 15:44, výjezd jednotky: 15:49, zahájení zásahu: 15:57, konec zásahu: 17:34Popis: Jednotka po příjezdu na místo události po dohodě s VZ vytvořila čerpací stanoviště z místního koupaliště pomocí plovoucího čerpadla a rozvinula dopravní vedení 4B hadicemi do PS12 a dále provedla napojení dopravního vedení k PS12 jednotky Luleč.Technika: A31 AVIA DA12, PLOVOUCÍ ČERPADLO, PS12Jednotka: Bezděk L., Slavotínek Z., Hauser M., Kadaňka V., Meitner J., Adam T., Bříštěla L., Doležel R., Masařík L., Vysoudil P., Kočvara L., Jandl M.


18. října – Čerpání vody – technická pomoc


Časové údaje: vyhlášení poplachu: 9:37, výjezd jednotky: 9:42, zahájení zásahu: 9:42, konec zásahu: 10:46Popis: Jednotka provedla průzkum z části vypuštěného rybníka a po dohodě s rybáři a starostou obce nezasahovala a vrátila se zpět na základnu.Technika: A31 AVIA DA1, PS12Jednotka: Hauser M.,Bečička J., Vysoudil P., Kočvara L.


11. října – Čištění požární nádrže


Časové údaje: povolání jednotky: 11:05, výjezd jednotky: 11:08, zahájení zásahu: 11:09, konec: 13:40Popis: Na žádost starosty obce jednotka provedla čištění požární nádrže a přípojné kanalizace.Technika: A31 AVIA DA12, PLOVOUCÍ ČERPADLO, PS12, PS8Jednotka: Bezděk L., Slavotínek Z., Adam T., Adam L., Kočvara L., Jandl M., Kostelka T., Pořízek A.


18. dubna – Likvidace požáru rodinného domu


Časové údaje: vyhlášení poplachu: 21:21, výjezd jednotky: 21:25, zahájení zásahu: 21:26, konec zásahu: 6:25Popis: Jednotka byla vyslána KOPIS Brno k požáru rodinného domu v Habrovanech č.p. 8. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár ve 2. nadzemním podlaží a v domě se nachází dvě osoby. Byl vypnut el. proud, vytvořeno od hydrantu dopravní vedení 5B po rozdělovač a nasazeny 2C proudy k hašení požáru. Jeden C proud byl veden na nastavovací žebřík k oknu hořící místnosti a druhý ke schodišti uvnitř budovy. Byl informován KOPIS a žádost o rychlou záchr. pomoc. Jednotka se snažila dostat k postižené osobě ve 2. patře, ale jelikož nevlastní dýchací přístroje a prostor byl silně zakouřen, nepodařilo se osobu vyprostit. Po příjezdu HZS Vyškov byla jednotka nápomocna při vynesení osoby z 2. podlaží a poskytnutí první pomoci, druhá osoba byla vyvedena z 1. podlaží. Po likvidaci požáru jednotka prováděla dozor na požářišti.Technika: A31 AVIA DA12Jednotka: Bezděk L., Slavotínek Z., Hauser M., Pořízek A., Meitner J., Adam T., Adam L., Pospíšil R., Bříštěla L., Kadaňka V., Doležel R., Masařík L., Bečička J., Kostelka T., Masařík R.


5. dubna – Likvidace požáru hnoje pomocí C proudů a nakladače


Časové údaje: vyhlášení poplachu: 7.38, výjezd jednotky: 7:44, zahájení zásahu: 7:47, konec zásahu: 16:34, pořadí jednotky: 1Popis: Jednotka byla vyslána k dohašení požáru hnoje, Po příjezdu PS Vyškov bylo rozhodnuto povolat nakladač, který odhrnul doutnající část hnoje od nezasažené části hromady a bylo rozhodnuto nechat oddělenou doutnající část dohořet. Místní jednotka zůstala na místě. Jelikož kouř začal obtěžovat obec Habrovany, bylo zřízeno z rybníka na návsi obce Habrovany čerpací stanoviště, povolána CAS JSDH Luleč a kolový nakladač z Českomoravského štěrku provozovna Olšany. Doutnající hromada byla nakladačem rozhrnuta na větší plochu a jednoduchými hasebními prostředky rozhrabána a postupně prolévána vodou až do úplné likvidace požáru. Bylo spotřebováno 5 cisteren vody.Technika: A31 AVIA DA12, PLOVOUCÍ ČERPADLOJednotka: Slavotínek Z., Bříštěla L., Hauser M., Adam T., Kočvara L., Pospíšil P., Meitner J., Bečička J., Adam L., Bezděk L.


4. dubna – Požár, průmyslové, zemědělské objekty, sklady


Časové údaje: vyhlášení poplachu: 18:03, výjezd jednotky: 18:05, zahájení zásahu: 18:08, konec zásahu: 20:30, pořadí jednotky: 1Popis: Jednotka byla vyslána k požáru hnoje za obcí Habrovany, směr Nemojany. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o koňský hnůj ve kterém je větší množství slámy. Plocha hnoje byla většího rozsahu, ale jen část asi 40m2 byla zasažena požárem. Jednotka použila jednoduché hasební prostředky a nachystala 2 C proudy k připojení přijíždějící cisterně z PS Vyškov. Z rybníka na návsi obce bylo zařízeno pomoci plovoucího čerpadla čerpací stanoviště pro doplňování CAS, které prováděly kyvadlovou dopravu vody.Technika: A31 AVIA DA12, PLOVOUCÍ ČERPADLOJednotka: Bříštěla L., Slavotínek Z., Vysoudil P., Kočvara L., Kadaňka V., Gründel J., Masařík R., Jandl M., Hauser M., Adam L., Bečička J., Pořízek A., Adam T.


29. března – Požár hospodářské budovy


Časové údaje: vyhlášení poplachu: 7:09, výjezd jednotky: 07:15, zahájení zásahu: 7:30, konec zásahu: 12:24, pořadí jednotky: 5Popis: Jednotka byla vyslána k požáru hospodářské budovy v Ježkovickém lese. Po příjezdu na místo události byla jednotka velitelem zásahu odeslána zřídit čerpací stanoviště pro doplňování cisteren k rybníku do obce Ježkovice. Doplňování cisteren bylo prováděno pomocí plovoucího čerpadla, jako záložní varianta byla připravena PS12. Po ukončení zásahu byla jednotka odeslána na základnu. Jednalo se o taktické cvičení.Technika: A31 AVIA DA12, PLOVOUCÍ ČERPADLO, PS12Jednotka: Bříštela L., Slavotínek Z., Kadaňka V., Hauser M., Meitner J., Bezděk L.,Bečička J., Adam L.


1. února – Požár sazí v komíně


Časové údaje: vyhlášení poplachu: 10:53, výjezd jednotky: 11:03, zahájení zásahu: 11:07, konec zásahu: 11:45,m pořadí jednotky: 2Popis: Jednotka byla nápomocna při vynášení žhavých uhlů z komína.Technika: A31 AVIA DA12Jednotka: Hauser M., Slavotínek Z., Pořízek A., Adam L.

Rok 2007

18. listopadu 2007 – Taktické cvičení Luleč


Popis: taktické cvičení na požár střechy a půdy na kostele v LulčiTechnika: A31 AVIA DA12

10. srpna 2007  – Požár slámy


Popis: požár slámy a strniště na poli směr NemojanyTechnika: A31 AVIA DA12

28. července 2007 – Asistence při kulturní akci


Popis: asistence při kulturní akci na Farmě Bolka PolívkyTechnika: A31 AVIA DA12


21. června 2007 – Technnická pomoc


Popis: čištění místní komunikace a kanalizace po silném dešti na návsi obce
Technika: A31 AVIA DA12

21. dubna 2007 – Taktické cvičení Drnovice


Popis: taktické cvičení na požár zemědělské sušky v arálu ZD Drnovice
Technika: A31 AVIA DA12

Rok 2006

24. července 2006 (14:19) – Dopravní nehoda


Popis: Dopravní nehoda osobního vozidla Fiat Uno, které narazilo do sloupu veřejného osvětlení. Nehoda byla bez zranění. Bylo provedeno protipožární opatření a zajištění místa nehody. nehodu šetřila policie ČR.Technika: A31 AVIA DA12Jednotka: Slavotínek Z., Dvořáček R.


22. června 2006 (13:16) – Cvičení ÚSP (zámek)


Popis: Evakuace tělesně postižených osob z ubytovacích prostor (z 2. nadzemního podlaží).Technika: A31 AVIA DA12Jednotka: Bečička J., Bříštěla L., Hauser M., Vysoudil P., Adam L., Pospíšil P., Masařík R., Masařík L.


8. března 2006 (13:25) – Čerpání vody


Popis: čerpání znečištěné pitné vody ze zásobníku vodojemu a studny, které jsou spojeny v jeden celek. Bylo čerpáno 20m3 vody. Vodovod využívá místní část obce Vinohrádky.Technika: A31 AVIA DA12 + PS12Jednotka: Slavotínek Z., Bříštěla L., Pořízek A., Bečička J.

Rok 2005

20. srpna 2005 (21:40) – Požár pole za Habešem


Popis: jednotka po příjezdu ponechána v záloze. Po likvidaci požáru odeslána zpět na základnu.Technika: A31 AVIA DA12 + PPS 12R 3404Jednotka: Dvořáček R., Bečička J., Meitner J., Pospíšil P., Pořízek A., Masařík R., Hauser M., Kadaňka V., Kadlec M., Adam T., Doležel R., Masařík A., Bříštěla L.


8. – 9. července 2005 (23:15) – Hledání pohřešované osoby


Popis: pomoc policii ČR v hledání pohřešované osoby v lese katastru obce Olšany, byla nalezena v ranních hodinách, přeprava jednotky byla provedena na místo pomocí traktoru. Návrat jednotky 9.7. v 5:50.Technika: traktor Zetor + přívěsJednotka: Dvořáček R., Kostelka T., Nejtek F., Kadaňka V., Bříštěla L., Pospíšil P., Pospíšil R., Pořízek A., Masařík R., Doležel R., Jandl M., Adam T., Adam L., Meitner J.


1. července 2005 – TC – Požár palivového dříví


Popis: taktické cvičení na požár dříví v zámeckém parku