Zásahy


21. června - technická pomoc - strom na komunikaci

Spadený strom na cestě do Rousínova, strom odstraněn, úklid komunikace. Řízení provozu během odstraňování stromu, úklid komunikace.

Technika: CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Adam Tomáš, Bezděk Dominik, Hrdinka Martin, Kadaňka Martin, Kadaňka Vladimír, Krejčí Martin, Masařík Leoš, Meitner Jan

23. prosince - technická pomoc - strom přes komunikaci

Na cestě do Olšan spadený jeden větší a dva menší stromy. Komunikaci neprůjezdná. Osvětlení místa události, stromy rozřezány pomocí MŘP, úklid komunikace, odjezd na základnu.

Technika: CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Adam Tomáš, Bezděk Dominik, Kadaňka Martin, Kadaňka Vladimír, Masařík Leoš, Šulc Martin, Zedníček Stanislav


24. srpna - technická pomoc - strom přes komunikaci

Spadený strom přes komunikaci směrem na Olšany. Odstranění pomocí MŘP a úklid komunikace.

Technika - CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Bezděk Dominik, Kadaňka Vladimír, Kočvara Libor, Meitner Jan, Šulc Martin, Zedníček Stanislav


1. května - technická pomoc - strom přes komunikaci

Strom padlý přes komunikaci na Olšany. Provedeno rozřezání pomocí MŘP a úklid vozovky.

Technika: CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Hrdinka Martin, Kadaňka Martin, Kadaňka Vladimír, Masařík Leoš, Meitner Jan, Zedníček Stanislav

7. září - ostatní pomoc - práce pro obec

Zajištění okolí nahnutého stromu, jeho odstranění motorovou řetězovou pilou.

Technika: CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Hrdinka Martin, Masařík Leoš, Masařík Richard, Meitner Jan, Zedníček Stanislav


25. srpna - likvidace hmyzu

Likvidace vosího hnízda pomocí sprejů a vysavače.

Technika: CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Adam Tomáš, Kadaňka Vladimír, Zedníček Stanislav


14. srpna - likvidace hmyzu

Likvidace sršního hnízda v podbití střechy vysavačem a spreji.

Technika: CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Bezděk Dominik, Kadaňka Vladimír, Kočvara Libor, Meitner Jan, Zedníček Stanislav


12. července - likvidace hmyzu

Nález vosího hnízda v udírně. Likvidace pomocí vysavače.

Technika: CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Bezděk Dominik, Kadaňka Martin, Kadaňka Vladimír, Masařík Richard, Meitner Jan, Zedníček Stanislav


1. července - požár trávy

Požár remízku na ploše 5x5 metrů. Likvidace pomocí vysokotlakého proudu.

Technika: CAS16/1600/0-L1R,  DA-L1Z

Jednotka: Bezděk Dominik, Hrdinka Martin, Kadaňka Vladimír, Masařík Leoš, Meitner Jan, Zedníček Stanislav, Adam Tomáš, Kočvara Libor, Masařík Richard


23. března - požár trávy

Požár trávy na ploše přibližně 4x4 metry vedle železniční trati. Nasazen vysokotlaký proud. Likvidace.

Technika: CAS16/1600/0-L1R,  DA-L1Z

Jednotka: Adam Tomáš, Bezděk Dominik, Hrdinka Martin, Kadaňka Martin, Kadaňka Vladimír, Jandl Martin, Kočvara Libor, Masařík Richard, Meitner Jan

15. prosince - požár boudy u RD

Požár v plechové boudě sloužící jako dílna v plném rozsahu. Požárem zasažen i sousední objekt. V boudě přítomny tlakové lahve. Nasazeny dva C proudy k hašení a ochlazování sousedního objektu. Po uhašení boudy ochlazování tlakových lahví svařovací soupravy. Po dobu zásahu osvětlování místa události.

Technika: CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Adam Tomáš, Bezděk Dominik, Hrdinka Martin, Kadaňka Vladimír, Masařík Leoš, Meitner Jan


28. listopadu - stromy přes komunikaci

Dva stromy spadlé přes celou šíři komunikace č.37930 asi 400m od Habrovan. Stromy rozřezány pomocí motorových řetězových pil, úklid vozovky. Po dobu zásahu řízení provozu.

Technika: CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Adam Tomáš, Bezděk Dominik, Bezděk Ladislav, Hrdinka Martin, Masařík Richard, Zedníček Stanislav


7. července - ostatní pomoc - čištění koryta

Ucpaný přítok do rybníka hrozící přetečením. Vyčištění šachty přítoku a koryta potoka.

Technika: CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Hrdinka Martin, Masařík Leoš, Meitner Jan


28. června - ostatní mimořádné události - tornádo Hrušky

Likvidace následků po tornádu, pomoc postiženým obyvatelům obce Hrušky.

Technika: DA-L1Z

Jednotka: Adam Tomáš, Bezděk Dominik, Hrdinka Martin, Jandl Martin, Kadaňka Martin, Kadaňka Vladimír, Kočvara Libor, Masařík Leoš, Meitner Jan


25. června - technická pomoc - spadlé stromy

Technická pomoc JSDH Olšany při odstraňování nebezpečně nakloněných a spadlých stromů. Odstraněno 5 stromů.

Technika: CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Adam Tomáš, Bezděk Dominik, Hrdinka Martin, Kadaňka Martin, Kadaňka Vladimír, Kočvara Libor, Masařík Richard


25. června - technická pomoc - zatopený sklep

Odčerpání vody ze zatopeného sklepa po přívalovém dešti. Odčerpáno  kalovým čerpadlem.

Technika: CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Adam Tomáš, Bezděk Dominik, Hrdinka Martin, Kadaňka Martin, Kadaňka Vladimír, Kočvara Libor, Meitner Jan


25. června - technická pomoc - zatopený sklep

Odčerpání vody ze zatopeného sklepa po přívalovém dešti. Odčerpáno  kalovým čerpadlem.

Technika:  CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Bezděk Dominik, Hrdinka Martin, Kadaňka Martin, Kadaňka Vladimír, Kočvara Libor, Meitner Jan


25. června - technická pomoc - strom přes komunikaci

Po bouřce spadlý strom přes komunikaci do Olšan. Strom odstraněn pomocí motorvé řetězové pily.

Technika:  CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Bezděk Dominik, Hrdinka Martin, Kadaňka Martin, Kadaňka Vladimír, Kočvara Libor, Meitner Jan


25. června - technická pomoc - zatopený sklep

Provedeno odčerpání vody ze sklepa po přívalovém dešti. Voda odčerpána kalovými čerpadly.

Technika: CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Bezděk Dominik, Hrdinka Martin, Kadaňka Martin, Kadaňka Vladimír, Kočvara Libor, Meitner Jan


25. června - technická pomoc - propadlá část střechy

Jednotka vyslána KOPISem do Nemojan kvůli propadlé části střechy rodinného domu. Po příjezdu na místo události majitelka oznámila, že už vše vyřešila jednotka z Lulče.

Technika: CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Bezděk Dominik, Bezděk Ladislav, Jandl Martin, Meitner Jan, Kadaňka Vladimír


25. června - technická pomoc - stromy přes vozovku

Dva spadlé stromy přes cestu do Rousínova, stromy  rozřezány pomocí motorové řetězové pily a uklizeny mimo vozovku, úklid komunikace.

Technika: CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Bezděk Dominik, Bezděk Ladislav, Jandl Martin, Meitner Jan, Kadaňka Vladimír


12.února – technická pomoc – otevření domu pro PČR

Společně s HZS Pozořice otevření domu pro Policii ČR.

Technika: CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Bezděk Dominik, Kadaňka Vladimír, Bříštěla Luboš, Kadaňka Martin

7. června – technická pomoc – odstranění stromu

Zjištěn nebezpečně nakloněný a popraskaný strom u areálu čistírny odpadních vod hrozící pádem. Strom zlikvidován pomocí motorových řetězových pil a uklizen do místní kompostárny.

Technika: CAS16/1600/0-L1R, DA-L1Z s přívěsem

Jednotka: Adam Tomáš, Bezděk Ladislav, Bříštěla Luboš, Masařík Leoš, Masařík Richard, Suchánek Martin, Bezděk Dominik, Hrdinka Martin, Jandl Martin, Kadaňka Martin, Kadaňka Vladimír, Meitner Jan


24. května – technická pomoc – likvidace obtížného hmyzu

V nepoužívaném komíně č.p. 303 nalezeno vosí hnízdo. Likvidace hnízda pomocí sprejů na nebezpečný hmyz a vysavače na hmyz.

Technika: CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Bezděk Dominik, Bezděk Ladislav, Meitner Jan


10. dubna – požár

Ohlášen požár keře na ploše přibližně 2x2m, požár uhašen před příjezdem jednotky majitelem pozemku. Průzkumem zjištěno, že k dalšímu hoření nedochází, poté návrat na základnu.

Technika: CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Bezděk Ladislav, Jandl Martin, Kočvara Libor, Bezděk Dominik, Kadaňka Vladimír, Kadaňka Martin, Masařík Richard

23. listopadu – technická pomoc – záchrana osob

Po vstupu do domu č.p. 7 byl nalezen oběšený muž. Při ohledání nebyly zjištěny vitální funkce, ale rozvinutý rigor mortis. Nahlášeno na operační středisko, vyčkání na příjezd Policie ČR a přeprava posádky LZS na místo události.

Technika: CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Bezděk Dominik, Bezděk Ladislav, Kadaňka Martin, Kadaňka Vladimír, Masařík Richard


4. září – technická pomoc – požár nákladního automobilu

Z pod kabiny řidiče vycházel kouř, který rychle slábl. Po průzkumu byl zjištěn únik ze šroubení přehřátého vzduchového potrubí.

Technika: CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Adam Tomáš, Bezděk Dominik, Hrdinka Martin, Masařík Leoš, Jandl Martin


27. srpna – ostatní pomoc – likvidace obtížného hmyzu

Nalezena dvě větší hnízda sršní v podbití chaty. Likvidace sršní pomocí vysavače a sprejů. Obě hnízda zlikvidována.

Technika: CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Adam Tomáš, Bezděk Ladislav, Kočvara Libor, Masařík Leoš


14. července – ostatní pomoc – čištění kanalizace

Zanešená nádrž užitkové vody pískem, zanešená kanalizace z objektu areálu TJ Habrovany. Vyčištění nádrže a kanalizace vysokotlakým proudem, proplach kanalizace C proudem.

Technika: CAS16/1600/0-L1R

Jednotka: Adam Tomáš, Meitner Jan, Jandl Martin


4. července – ostatní pomoc – odstranění zlámaných stromů

Nad areálem ČOV bylo po bouřce z 1.7. polámáno několik stromů. Jednotka provedla postupné odstranění polámaných větví a korun stromů pomocí motorových řetězových pil a pokácení jednoho stromu s podélně prasklým kmenem. Odstranění popadaných větví a úklid celého prostoru.

Technika: CAS16/1600/0-L1R, DA-L1Z, MPŘ Dolmar PS45, MPŘ Stihl 271

Jednotka: Adam Tomáš, Bezděk Ladislav, Kadaňka Martin, Kadaňka Vladimír, Masařík Leoš, Bezděk Dominik, Bříštěla Luboš, Jandl Martin, Masařík Richard


1. července – technická pomoc – spadlý strom přes polovinu komunikace

Vyvrácené dva stromy na cestě do Nemojan. Stromy odstraněny motorovou řetězovou pilou, úklid komunikace.

Technika: CAS16/1600/0-L1R, MŘP Stihl 271

Jednotka: Adam Tomáš, Bezděk Dominik, Bezděk Ladislav, Jandl Martin, Masařík Leoš, Masařík Richard, Meitner Jan

21. srpna – technická pomoc – odstranění spadlého stromu přes cestu na Olšany
20. srpna – technická pomoc – likvidace sršního hnízda 
13. srpna – požár –
 požár starého suchého stromu a travního porostu na ploše přibližně 2x3m
1. července – požár – 
požár odpadu u chaty
18. března – technická pomoc – odstranění plechové střechy vlivem silného větru

Planý poplach – požár stolárny v areálu ZD Habrovany
8. srpna – Odstranění stromu –  odstranění padlého stromu směr Olšany
Záchrana osob – vyproštění osoby uvízlé mezi balíky slámy
12. června – Taktické cvičení –  požár pravého ramene Habrovanského zámku
23. března – Požár vně RD – požár propan-butanové lahve v blízkosti rodinného domu

8. ledna – Požár rodinného domu – požár komína
30. dubna – Asistence – dozor v areálu Podl lipami – pálení čarodějnic

Asistence – hledání pohřešované osoby v lese pod Panskou skálou
Požár – požár zahradního odpadu v  zahradě  nad Kočovem

28. listopadu – Technická pomoc – osvětlení rozsvícení vánočního stromu – na žádost starosty obce
17. října – Technická pomoc –  čistění kanalizace do rybníčku – na žádost starosty obce
30. dubna – Asistence (dozor) v areálu Pod lipami – pálení čarodějnic

27. října – Asistence – na žádost záchranné služby pomoc s transportem pacienta – Panská skála – předáno LZS na fotbalovém hřišti
14. srpna – Požár OA  v motorové části – Hlavní ulice
30. dubna – Asistence (dozor) v areálu Pod lipami – pálení čarodějnic
4. dubna – Čištění kanalizace – Vinohrady – na žádost starosty obce
14. ledna – Požár OA a části RD – Příhony

22. srpna – Prověřovací cvičení na požár oranžerie v zámeckém parku
29. dubna – Technická pomoc při osvštlení místa dopravní nehody a úklid vozovky u obecního úřadu
31. března – Požár nákladního automobilu v areálu ZD Habrovany
13. března – Otevření bytu na DPS č. 274
13. března – Otevření bytu na DPS č. 274
23. února – Technická pomoc – vytažení zapadlých OA ze sněhu na rousínovské

25. prosince – Požár osobního automobilu na ulici u zastávky autobusů
21. prosince – Požár vazby u komínu v sále pohostinství Pod zrcadlem
2. listopadu – Prověřovací cvičení na velkokapacitním seníku v areálu ZD Drnovice
28. září – Asistence (dozor) v zámeckém parku při kulturní akci „Přepad Francouzkého ležení“
22. června – Dohled po svařování při rekonstrukci půdy základní školy v Habrovanech
30. dubna – Asistence (dozor) v areálu Pod lipami – pálení čarodejnic
28. dubna – Asistence (dozor) v zámeckém parku při kulturní akci „Habrovanská zteč“
13. dubna – Otevření rodinného domu – volající osoba na tísňovou linku o pomoc
18. února – Čerpání vody ze zatopeného dvora a sklepa rodiného domu – prasklá vodovodní přípojka

16. září – Požár restaurace – taktické cvičení okrsku Drnovice

Časové údaje: vyhlášení poplachu: 17:41, výjezd jednotky: 17:51, zahájení zásahu: 17:57, konec zásahu: 19:12

Popis: Jednotka byla KOPISem vyslána k požáru nízké budovy. Po příjezdu na rozkaz velitele zásahu bylo zřízeno čerpací stanoviště pomocí PS12 pro doplňování CAS.
Technika: A31 AVIA DA12, PS12

Jednotka: Slavotínek Zdeněk, Bečička Jan, Kranich Jakub, Adam Tomáš, Jandl Martin, Kočvara Libor, Bezděk Dominik, Habán Petr


15. března – Požár trávy

Časové údaje: vyhlášení poplachu: 18:13, výjezd jednotky: 18:18, zahájení zásahu: 18:23, konec zásahu: 19:10

Popis: Jednotka byla KOPISem vyslána k požáru polního porostu a trávy za obcí Habrovany směr Rousínov s technikou DA 12 A31. Při příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o 3 ohniska požáru trávy a remízku v délce 100m a šířce 5m. Byly nasazeny jednoduché hasící prostředky a během krátké chvíle 2 menší ohniska uhašena. Třetí ohnisko požáru prolita vodou. Po celkové likvidaci požáru naše jednotka prováděla dozor a jelikož začlo pršet, tak se vrátila na základnu.

Technika: A31 AVIA DA12

Jednotka: Hauser Martin, Slavotínek Zdeněk, Pospíšil Radek, Meitner Jan, Bříštěla Luboš, Kadaňka Vladimír, Hloušek Aleš, Filip Květoslav, Masařík Leoš, Kranich Jakub, Kočvara Libor, Bečička Jan, Habán Petr

31. srpna – Dopravní nehoda (silniční)

Časové údaje: vyhlášení poplachu: 8:40, výjezd jednotky: 8:43, zahájení zásahu: 8:51, konec zásahu: 9:09

Popis: Jednotka byla KOPISem vyslána k vytažení osobního auta z kotyta potoka v části obce Habrovec ávií v počtu členů 1+5.

Technika: A31 AVIA DA12

Jednotka: Slavotínek Zdeněk, Kadaňka Vladimír ml., Adam Lukáš, Filip Květoslav, Habán Petr, Hloušek Aleš


13. června – Vyvrácené a polámané stromy silným větrem

Časové údaje: vyhlášení poplachu: 1:20, výjezd jednotky: 1:30, zahájení zásahu: 1:33, konec zásahu: 2:29

Popis: Jednotka byla vyslána KOPISem Brno k odstranění překážek na silnici mezi Habrovanami a Kr. Vážanami. Při příjezdu na místo události, za přítomnosti Policie ČR bylo zjištěno, že se jedná o 5 menších vyvrácených stromů. Jednotka celé stromy odstranila mimo vozovku. Po dohodě s KOPISem společně se zasahující jednotkou stanice Pozořic a Rousínova projela silnici směr Olšany a Nemojany. Byl zjištěn a odstraněn pouze 1 suchý vyvrácený strom nad lomem Olšany u Farmy Bolka Polívky. Potom se jednotky společně podílely na žádost starosty obce Habrovany na odstranění větví u zámku (Ústav pro tělesně postižené). Po ukončení zásahu se jednotka vrátiva na základnu.

Technika: A31 AVIA DA12

Jednotka: Bezděk Luboš, Slavotínek Zdeněk, Pospíšil Radek, Kočvara Libor, Bečička Jan, Kadaňka Vladimír, Adam Tomáš, Jandl Martin


7. května – Požár oranžerie – taktické cvičení jednotek okrsku Drnovice

Časové údaje: vyhlášení poplachu: 17:56, výjezd jednotky: 18:03, zahájení zásahu: 18:04, konec zásahu: 19:25

Popis:

JPO: Habrovany: Jednotka byla KOPISem vyslána k požáru bývalé zámecké oranžerie v Habrovanech za domem s čp. 6. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár střechy a je ohrožen sousední objekt. Na pokyn velitele zásahu byl zřízen útočný 1C proud od plovoucího čerpadla k ochraně sousedního objektu a zřízeno čerpací stanoviště pomocí PS12 a vytvořeno dopravní vedení 2B po rozdělovač a 1C útočný proud z jižní strany pro hašení střechy objektu, na útočných proudech byli hasiči vybaveni dýchací technikou. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila na základnu. Zásobování hasivy: 5000l vody – čerpáno z rybníka

JPO: Luleč: příjezd 18:09. Jednotka SDH obce Luleč byla KOPISem vyslána k požáru zámecké oranžerie v Habrovanech za domem čp. 6 s technikou CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+4 a DA 12 A30K v počtu 1+3.Na pokyn velitele zásahu posádka CAS 25 vybavena dýchací technikou vytvořila dopravní vedení 1B s rozdělovačem a jeden útočný proud 2C ze severní strany objektu. Posádka DA 12 připravila záložní čerpací stanoviště z hydrantové sítě, poté zřídila čerpací stanoviště u rybníka pomocí PS12 a dálkovou dopravou vody hadicemi doplňovala vlastní CAS 25.

JPO:Drnovice: příjezd 18:09. Výjezd DA12 A30K v počtu 1+4 a CAS K25 LIAZ 101.860 v počtu 1+5Jednotka byla KOPISem HZS JmK povolána k taktickému cvičení v obci Habrovany. Po příjezdu na místo jsme na pokyn velitele zásahu utvořili 1C proud od rozdělovače JSDH Luleč a dále jsme prováděli doplňování vody z CAS K25 LIAZ do CAS 25 Š JSDH Luleč. Další 2 členové prováděli řízení dopravy na pozemní komunikaci společně s jedním příslušníkem PČR. Po příjezdu DA 12 Avia provedli členové vytvoření čerpacího stanoviště s PS12 a prováděli doplňování vody do CAS 25 Š JSDH Pístovice.

JPO: Pístovice: příjezd 18:15. Výjezd CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+3.Příjezdu na místo zásahu byl naší jednotce vydán rozkaz velitelem zásahu, abychom vytvořily jedno dopravní vedení 1B s rozdělovačem a jeden útočný proud 1C a zahájili hašení budovy.

JPO: Tučapy: příjezd 18:15. Výjezd DA12 A30 v počtu 1+3 a CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+4.Po příjezdu na místo zásahu, jsme se ohlásili veliteli zásahu, který nařídil doplňování vody do CAS Pístovice, nasazení pravého útočného vedení 1C na rozdělovač JSDH Pístovice a na rybník nasadit PS12 pro doplňování CAS Drnovice a zahájit dopravu vody.

Technika: A31 AVIA DA12, PS12, PLOVČER

Jednotka: Bříštěla Luboš, Slavotínek Zdeněk, Bečička Jan, Kadaňka Vladimír, Kočvara Libor, Masařík Leoš, Masařík Richard, Pospíšil Radek, Adam Tomáš, Kostelka Tomáš, Meitner Jan

13. června – Nenahlášené pálení starých větví

Časové údaje: vyhlášení poplachu: 20:05, výjezd jednotky: 20:09, zahájení zásahu: 20:14, konec zásahu: 20:24

Popis: Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení starých větví na volném prostranství bez dozoru osoby. po dohodě s KOPIS bylo rozhodnuto počkat na příjezd CAS a uhasit ohniště. po příjezdu první CAS 25 JSDH Rousínov bylo ohniště uhašeno. Jednotka se vrátila na základnu

Technika: A31 AVIA DA12

Jednotka: Bezděk Ladislav, Slavotínek Zdeněk, Kostelka Tomáš, Kadaňka Vladimír, Meitner Jan, Adam Tomáš, Bříštěla Luboš, Doležel Radim, Masařík Richard, Pospíšil Radek, Kočvara Libor, Adam Lukáš


28. dubna – Požár dřeva a křovin

Časové údaje: vyhlášení poplachu: 14:43, výjezd jednotky: 14:47, zahájení zásahu: 14:50, konec zásahu: 15:17

Popis: Jednotka po příjezdu lokalizovala požár dřeva a křovin na polní cestě a kolem ní jednoduchými hasebními prostředky. protože jednotka nemá vodu počkala na příjezd HZS Vyškov a pomocí lopat a jednoduchými hasebními prostředky pomohla se zajištěním, rozhrabáním požářiště.

Technika: A31 AVIA DA12

Jednotka: Bezděk Ladislav, Bečička Jan, Hauser Martin, Kadaňka Vladimír, Masařík Richard, Bříštěla Luboš


11. listopadu – Požár lesa v Lulči

Časové údaje: vyhlášení poplachu: 8:14, výjezd jednotky: 8:25, zahájení zásahu: 9:06, konec zásahu: 112:54

Popis: Jednotka po příjezdu na místo události na rozkaz velitele zásahu zřídila čerpací stanoviště pomocí plovoucího čerpadla a PS12 z koupaliště U Libuše. Pro naplnění CAS Tučapy a Lulče bylo zřízeno čerpání vody pomocí hydrantového nástavce a 1B z místního vodovodu.

Technika: A31 AVIA DA12, PS12 a PLOVČER

Jednotka: Bezděk Ladislav, Slavotínek Zdeněk, Bříštěla Luboš, Adam Tomáš, Adam Lukáš, Bečička Jan, Kadaňka Vladimír, Vysoudil Pavel, Doležel Radim, Kočvara Libor, Meitner Jan

6. prosince – Požár nízké budovy v Lulči

Časové údaje: vyhlášení poplachu: 15:44, výjezd jednotky: 15:49, zahájení zásahu: 15:57, konec zásahu: 17:34

Popis: Jednotka po příjezdu na místo události po dohodě s VZ vytvořila čerpací stanoviště z místního koupaliště pomocí plovoucího čerpadla a rozvinula dopravní vedení 4B hadicemi do PS12 a dále provedla napojení dopravního vedení k PS12 jednotky Luleč.

Technika: A31 AVIA DA12, PLOVOUCÍ ČERPADLO, PS12

Jednotka: Bezděk Ladislav, Slavotínek Zdeněk, Hauser Martin, Kadaňka Vladimír, Meitner Jan, Adam Tomáš, Bříštěla Luboš, Doležel Radim, Masařík Leoš, Vysoudil Pavel, Kočvara Libor, Jandl Martin


18. října – Čerpání vody – technická pomoc

Časové údaje: vyhlášení poplachu: 9:37, výjezd jednotky: 9:42, zahájení zásahu: 9:42, konec zásahu: 10:46

Popis: Jednotka provedla průzkum z části vypuštěného rybníka a po dohodě s rybáři a starostou obce nezasahovala a vrátila se zpět na základnu.

Technika: A31 AVIA DA1, PS12

Jednotka: Hauser Martin, Bečička Jan, Vysoudil Pavel, Kočvara Libor


11. října – Čištění požární nádrže

Časové údaje: povolání jednotky: 11:05, výjezd jednotky: 11:08, zahájení zásahu: 11:09, konec: 13:40

Popis: Na žádost starosty obce jednotka provedla čištění požární nádrže a přípojné kanalizace.

Technika: A31 AVIA DA12, PLOVOUCÍ ČERPADLO, PS12, PS8

Jednotka: Bezděk Ladislav, Slavotínek Zdeněk, Adam Tomáš, Adam Lukáš, Kočvara Libor, Jandl Martin, Kostelka Tomáš, Pořízek Aleš


18. dubna – Likvidace požáru rodinného domu

Časové údaje: vyhlášení poplachu: 21:21, výjezd jednotky: 21:25, zahájení zásahu: 21:26, konec zásahu: 6:25

Popis: Jednotka byla vyslána KOPIS Brno k požáru rodinného domu v Habrovanech č.p. 8. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár ve 2. nadzemním podlaží a v domě se nachází dvě osoby. Byl vypnut el. proud, vytvořeno od hydrantu dopravní vedení 5B po rozdělovač a nasazeny 2C proudy k hašení požáru. Jeden C proud byl veden na nastavovací žebřík k oknu hořící místnosti a druhý ke schodišti uvnitř budovy. Byl informován KOPIS a žádost o rychlou záchr. pomoc. Jednotka se snažila dostat k postižené osobě ve 2. patře, ale jelikož nevlastní dýchací přístroje a prostor byl silně zakouřen, nepodařilo se osobu vyprostit. Po příjezdu HZS Vyškov byla jednotka nápomocna při vynesení osoby z 2. podlaží a poskytnutí první pomoci, druhá osoba byla vyvedena z 1. podlaží. Po likvidaci požáru jednotka prováděla dozor na požářišti.

Technika: A31 AVIA DA12

Jednotka: Bezděk Ladislav, Slavotínek Zdeněk, Hauser Martin, Pořízek Aleš, Meitner Jan, Adam Tomáš, Adam Lukáš, Pospíšil Radek, Bříštěla Luboš, Kadaňka Vladimír, Doležel Radim, Masařík Leoš, Bečička Jan, Kostelka Tomáš, Masařík Richard


5. dubna – Likvidace požáru hnoje pomocí C proudů a nakladače

Časové údaje: vyhlášení poplachu: 7.38, výjezd jednotky: 7:44, zahájení zásahu: 7:47, konec zásahu: 16:34, pořadí jednotky: 1

Popis: Jednotka byla vyslána k dohašení požáru hnoje, Po příjezdu PS Vyškov bylo rozhodnuto povolat nakladač, který odhrnul doutnající část hnoje od nezasažené části hromady a bylo rozhodnuto nechat oddělenou doutnající část dohořet. Místní jednotka zůstala na místě. Jelikož kouř začal obtěžovat obec Habrovany, bylo zřízeno z rybníka na návsi obce Habrovany čerpací stanoviště, povolána CAS JSDH Luleč a kolový nakladač z Českomoravského štěrku provozovna Olšany. Doutnající hromada byla nakladačem rozhrnuta na větší plochu a jednoduchými hasebními prostředky rozhrabána a postupně prolévána vodou až do úplné likvidace požáru. Bylo spotřebováno 5 cisteren vody.

Technika: A31 AVIA DA12, PLOVOUCÍ ČERPADLO

Jednotka: Slavotínek Zdeněk, Bříštěla Luboš, Hauser Martin, Adam Tomáš, Kočvara Libor, Pospíšil Petr, Meitner Jan, Bečička Jan, Adam Lukáš, Bezděk Ladislav


4. dubna – Požár, průmyslové, zemědělské objekty, sklady

Časové údaje: vyhlášení poplachu: 18:03, výjezd jednotky: 18:05, zahájení zásahu: 18:08, konec zásahu: 20:30, pořadí jednotky: 1Popis: Jednotka byla vyslána k požáru hnoje za obcí Habrovany, směr Nemojany. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o koňský hnůj ve kterém je větší množství slámy. Plocha hnoje byla většího rozsahu, ale jen část asi 40m2 byla zasažena požárem. Jednotka použila jednoduché hasební prostředky a nachystala 2 C proudy k připojení přijíždějící cisterně z PS Vyškov. Z rybníka na návsi obce bylo zařízeno pomoci plovoucího čerpadla čerpací stanoviště pro doplňování CAS, které prováděly kyvadlovou dopravu vody.

Technika: A31 AVIA DA12, PLOVOUCÍ ČERPADLO

Jednotka: Bříštěla Luboš, Slavotínek Zdeněk, Vysoudil Pavel, Kočvara Libor, Kadaňka Vladimír, Gründel Jan, Masařík Richard, Jandl Martin, Hauser Martin, Adam Lukáš, Bečička Jan, Pořízek Aleš, Adam Tomáš


29. března – Požár hospodářské budovy

Časové údaje: vyhlášení poplachu: 7:09, výjezd jednotky: 07:15, zahájení zásahu: 7:30, konec zásahu: 12:24, pořadí jednotky: 5

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru hospodářské budovy v Ježkovickém lese. Po příjezdu na místo události byla jednotka velitelem zásahu odeslána zřídit čerpací stanoviště pro doplňování cisteren k rybníku do obce Ježkovice. Doplňování cisteren bylo prováděno pomocí plovoucího čerpadla, jako záložní varianta byla připravena PS12. Po ukončení zásahu byla jednotka odeslána na základnu. Jednalo se o taktické cvičení.

Technika: A31 AVIA DA12, PLOVOUCÍ ČERPADLO, PS12

Jednotka: Bříštela Luboš, Slavotínek Zdeněk, Kadaňka Vladimír, Hauser Martin, Meitner Jan, Bezděk Ladislav, Bečička Jan, Adam Lukáš


1. února – Požár sazí v komíně

Časové údaje: vyhlášení poplachu: 10:53, výjezd jednotky: 11:03, zahájení zásahu: 11:07, konec zásahu: 11:45,m pořadí jednotky: 2

Popis: Jednotka byla nápomocna při vynášení žhavých uhlů z komína.Technika: A31 AVIA DA12

Jednotka: Hauser Martin, Slavotínek Zdeněk, Pořízek Aleš, Adam Lukáš

18. listopadu 2007 – Taktické cvičení Luleč

Popis: taktické cvičení na požár střechy a půdy na kostele v Lulči

Technika: A31 AVIA DA12


10. srpna 2007  – Požár slámy

Popis: požár slámy a strniště na poli směr Nemojany

Technika: A31 AVIA DA12


28. července 2007 – Asistence při kulturní akci

Popis: asistence při kulturní akci na Farmě Bolka Polívky

Technika: A31 AVIA DA12


21. června 2007 – Technická pomoc

Popis: čištění místní komunikace a kanalizace po silném dešti na návsi obce

Technika: A31 AVIA DA12


21. dubna 2007 – Taktické cvičení Drnovice

Popis: taktické cvičení na požár zemědělské sušky v arálu ZD Drnovice
Technika: A31 AVIA DA12

24. července 2006 (14:19) – Dopravní nehoda

Popis: Dopravní nehoda osobního vozidla Fiat Uno, které narazilo do sloupu veřejného osvětlení. Nehoda byla bez zranění. Bylo provedeno protipožární opatření a zajištění místa nehody. nehodu šetřila policie ČR.

Technika: A31 AVIA DA12

Jednotka: Slavotínek Zdeněk, Dvořáček Radoslav


22. června 2006 (13:16) – Cvičení ÚSP (zámek)

Popis: Evakuace tělesně postižených osob z ubytovacích prostor (z 2. nadzemního podlaží).

Technika: A31 AVIA DA12

Jednotka: Bečička Jan, Bříštěla Luboš, Hauser Martin, Vysoudil Pavel, Adam Lukáš, Pospíšil Petr, Masařík Richard, Masařík Leoš


8. března 2006 (13:25) – Čerpání vody

Popis: čerpání znečištěné pitné vody ze zásobníku vodojemu a studny, které jsou spojeny v jeden celek. Bylo čerpáno 20m3 vody. Vodovod využívá místní část obce Vinohrádky.

Technika: A31 AVIA DA12 + PS12

Jednotka: Slavotínek Zdeněk, Bříštěla Luboš, Pořízek Aleš, Bečička Jan

20. srpna 2005 (21:40) – Požár pole za Habešem

Popis: jednotka po příjezdu ponechána v záloze. Po likvidaci požáru odeslána zpět na základnu.

Technika: A31 AVIA DA12 + PPS 12R 3404

Jednotka: Dvořáček Radoslav, Bečička Jan, Meitner Jan, Pospíšil Petr, Pořízek Aleš, Masařík Richard, Hauser Martin, Kadaňka Vladimír, Kadlec Milan, Adam Tomáš, Doležel Radim, Masařík Antonín, Bříštěla Luboš


8. – 9. července 2005 (23:15) – Hledání pohřešované osoby

Popis: pomoc policii ČR v hledání pohřešované osoby v lese katastru obce Olšany, byla nalezena v ranních hodinách, přeprava jednotky byla provedena na místo pomocí traktoru. Návrat jednotky 9.7. v 5:50.

Technika: traktor Zetor + přívěs

Jednotka: Dvořáček Radoslav, Kostelka Tomáš, Nejtek František, Kadaňka Vladimír, Bříštěla Luboš, Pospíšil Petr, Pospíšil Radek, Pořízek Aleš, Masařík Richard, Doležel Radim, Jandl Martin, Adam Tomáš, Adam Lukáš, Meitner Jan


1. července 2005 – TC – Požár palivového dříví

Popis: taktické cvičení na požár dříví v zámeckém parku